วิสัยทัศน์

แอล พี เอ็น เพลทมิล
มุ่งเป็นบริษัทชั้นนำของอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนที่มีคุณภาพสูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครอบคลุมถึงการให้บริการทดสอบคุณภาพเหล็กที่มีมาตรฐานสูง

Leave a Reply