เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่น

บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นเกรดพิเศษ ขนาดหน้ากว้างที่สุดเพียงรายเดียวในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีความกว้าง ตั้งแต่ 3 – 10 ฟุต และความหนาตั้งแต่ 6 – 120 มม.โดยบริษัทได้ นำเข้าวัตถุดิบเหล็ก แท่งแบน (Slab) จากแหล่งที่มีเหล็กคุณภาพในต่างประเทศ ประกอบกับการออกแบบ ติดตั้ง และวางระบบการ ผลิตที่ทันสมัย จากบริษัท ทิปปินส์ อินคอร์ปอเรตเต็ด ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้เทคโนโลยี Steckel Type Reversing Rolling Mill ซึ่งมีจุดเด่น คือสามารถผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีความหนา และ ความกว้างได้หลากหลายอย่างต่อเนื่อง

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นของ แอล พี เอ็น เพลทมิล เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในงานสำหรับ โครงสร้างอาคาร โครงสร้างสะพาน ถังน้ำมัน แท่นขุดเจาะ ท่อส่งน้ำขนาดใหญ่ อุตสาหกรรม-ต่อเรือ เป็นต้น

โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีทีมงานพนักงานขาย และวิศวกรคอยให้บริการข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับงานของลูกค้า

วัตถุดิบเหล็กแท่งแบน (Slab) ที่บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน) ใช้ในการผลิต จะได้รับการคัดเลือกชนิดและคุณภาพให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และใช้รหัสสำหรับ อ้างอิงก่อนกระบวนการผลิตโดยวัตถุดิบจะถูกคำนวณเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ตามกระบวนการก่อนการรีด โดยมีขั้นตอนการผลิตดังนี้

  • วางแบบแผนการรีด
  • ตัดแบ่งวัตถุดิบด้วยแก๊ส
  • ให้รหัสเพื่อติดตามการรีด
  • ตกแต่งรอยตัดก่อนเข้ากระบวนการผลิต

หลังจากนั้น วัตถุดิบที่พร้อมสำหรับการผลิตแล้ว จะถูกป้อนเข้าเตาเผา Reheating Furnace ที่อุณหภูมิ 1260 ±10 องศาเซลเซียส ในอัตรา 100 ตัน/ชั่วโมง และนำไปผ่านกระบวนการ กำจัดสนิมที่เกิดจากการเผาด้วยอุณหภูมิสูง ด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงขนาด 130 บาร์ จากนั้น วัตถุดิบจะถูกนำมารีดแบบกลับไปกลับมาจนได้ความหนาตามที่ต้องการ กระบวนการดังกล่าว ควบคุมโดยระบบ AGC (Automatic Gauge Control) และตรวจวัดความหนาซ้ำ โดยเครื่อง X-Ray

แผ่นเหล็กที่ผ่านกระบวนการรีดร้อนจะถูกทำให้เย็นอย่างช้า ๆ โดยการระบายความร้อนด้วย อากาศ ในระหว่างนั้นจะมีการตรวจสอบคุณภาพของผิวเหล็กทั้งด้านบนและด้านล่าง ต่อมา แผ่นเหล็กจะถูกส่งไปตัดขอบด้านข้างด้วยเครื่องตัดขอบแบบโรตารี่ (Rotary Side Trimmer) แล้วจึงถูกตัดแบ่งเป็นแผ่นด้วยเครื่อง Dividing Shear ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า จะมีการตรวจความ เรียบร้อยอีกครั้งซึ่งประกอบด้วยการพิมพ์รหัส การตรวจคุณภาพของแผ่นเหล็ก และจำนวนที่ ลูกค้าต้องการ

Leave a Reply