ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่/โรงงาน
บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 199/9 หมู่ 4 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290
โทร. 02-815-6400-9 โทรสาร 02-815-6427-29

Leave a Reply