การรับรองมาตรฐานสำหรับเหล็กแผ่น-ม้วนรีดร้อน

ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่น-ม้วนของ บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน) ได้รับการผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์เหล็กของทั่วโลก ลูกค้าจึงมั่นใจใน คุณภาพของเหล็กที่มีหลากหลายชนิดและสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับงาน แต่ละประเภท ซึ่งได้คุณภาพตามข้อกำหนดของมาตรฐานนานาชาติ ได้แก่

 • มาตรฐานเหล็กสำหรับการต่อเรือของประเทศสหรัฐอเมริกา
 • American Bureau of Shipping – ABS

 • มาตรฐานของสถาบันปิโตรเลียมแห่งสหรัฐอเมริกา
 • American Petroleum Institute – API

 • มาตรฐานการทดสอบของประเทศออสเตรเลีย
 • Australian Standard – AS

 • มาตรฐานการทดสอบวัสดุของประเทศสหรัฐอเมริกา
 • American Society for Testing and Materials – ASTM

 • มาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศเยอรมัน
 • Deutsches Institut fur Normung e.V. – DIN

 • มาตรฐานการทดสอบของกลุ่มสหภาพยุโรป
 • Euronorms Standard – EN

 • มาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น
 • Japanese Standard Industrial Association – JIS

 • มาตรฐานเหล็กต่อเรือของประเทศอังกฤษ
 • Lloyd’s Register’s Rules and Regulations – Lloyd’s

Leave a Reply