ความสำเร็จ

โครงการจากเพลทมิล

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา เหล็กแผ่นรีดร้อนของ บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน) ได้รับการยอมรับและนำไปใช้ในการก่อสร้างในด้านสาธารณูปโภคและ อุตสาหกรรมสำคัญของประเทศมากมาย อาทิเช่น

โครงการทางพิเศษ
สายบางพลี – สุขสวัสดิ์
สนามบินสุวรรณภูมิ
สะพานพระราม 8
เรือเดินทะเล
ถังบรรจุน้ำมัน
แท่นขุดเจาะน้ำมัน
ท่อขนส่งน้ำมัน
โรงไฟฟ้า
ถังความดัน

Leave a Reply