ความสำเร็จ

โครงการจากเพลทมิล ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา เหล็กแผ่นรีดร้อนของ บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน) ได้รับการยอมรับและนำไปใช้ในการก่อสร้างในด้านสาธารณูปโภคและ อุตสาหกรรมสำคัญของประเทศมากมาย อาทิเช่น

Read More

โครงการจากเพลทมิล

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา เหล็กแผ่นรีดร้อนของ บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน) ได้รับการยอมรับและนำไปใช้ในการก่อสร้างในด้านสาธารณูปโภคและ อุตสาหกรรมสำคัญของประเทศมากมาย อาทิเช่น

Read More