ร่วมงานกับเพลทมิล

ทรัพยากรบุคลากร

แอล พี เอ็น เพลทมิล มุ่งเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรของเราตลอดเวลาการดำเนินงาน เพราะเราเชื่อว่าการสร้างคุณค่าให้กับพนักงานเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมและ
ภูมิใจในการสร้างชื่อเสียงและความสำเร็จให้แก่บริษัทเราสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน
ภายในองค์กร ด้วยการจัดการฝึกอบรมให้แก่พนักงานในทุกส่วนงานเพื่อสร้างความชำนาญ
ในสายงานของตนเอง พร้อมสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้งานจากภายนอกองค์กร ด้วยการส่งเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ

ตำแหน่งงานว่าง

บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนคุณภาพสูง กำลังต้องการผู้ร่วมงานมืออาชีพเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ เพื่อรองรับธุรกิจที่กำลังขยายตัว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)
333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 29 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Email : hr@lpnpm.co.th

Leave a Reply