ร่วมงานกับเพลทมิล

ทรัพยากรบุคลากร แอล พี เอ็น เพลทมิล มุ่งเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรของเราตลอดเวลาการดำเนินงาน เพราะเราเชื่อว่าการสร้างคุณค่าให้กับพนักงานเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมและภูมิใจในการสร้างชื่อเสียงและความสำเร็จให้แก่บริษัทเราสนับสนุนการพัฒนาพนักงานภายในองค์กร ด้วยการจัดการฝึกอบรมให้แก่พนักงานในทุกส่วนงานเพื่อสร้างความชำนาญในสายงานของตนเอง พร้อมสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้งานจากภายนอกองค์กร ด้วยการส่งเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ตำแหน่งงานว่าง บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนคุณภาพสูง กำลังต้องการผู้ร่วมงานมืออาชีพเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ เพื่อรองรับธุรกิจที่กำลังขยายตัว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกทรัพยากรบุคคลบริษัท แอล

Read More