ผลิตภัณฑ์และบริการ

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่น บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นเกรดพิเศษ ขนาดหน้ากว้างที่สุดเพียงรายเดียวในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีความกว้าง ตั้งแต่ 3 – 10 ฟุต และความหนาตั้งแต่ 6 – 120 มม.โดยบริษัทได้ นำเข้าวัตถุดิบเหล็ก แท่งแบน (Slab) จากแหล่งที่มีเหล็กคุณภาพในต่างประเทศ

Read More

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่น

บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นเกรดพิเศษ ขนาดหน้ากว้างที่สุดเพียงรายเดียวในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีความกว้าง ตั้งแต่ 3 – 10 ฟุต และความหนาตั้งแต่ 6 – 120 มม.โดยบริษัทได้ นำเข้าวัตถุดิบเหล็ก แท่งแบน (Slab) จากแหล่งที่มีเหล็กคุณภาพในต่างประเทศ ประกอบกับการออกแบบ

Read More