สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กแผ่น

สาระน่ารู้เกี่ยวกับเหล็ก สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กแผ่น สูตรคำนวณ คือความหนา (เมตร) * กว้าง (เมตร) * ยาว (เมตร) * 7.85ผลลัพธ์ที่ได้เป็น หน่วยตัน โดยทำสูตรคำนวณให้ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะใช้หน่วยในการคำนวณเป็นหน่วยอะไรใน 4 หน่วยนี้ (เป็นสกอร์บาร์เพื่อเลือกหน่วยคำนวณ) โดยทุกค่าในการคำนวณต้อง แปลงไปเป็น เมตร สำหรับผลลัพธ์ ให้ลูกค้าเลือกได้เช่นกันวาอยากได้ผลลัพธ์เป็น หน่วยอะไรใน 2

Read More

การป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ

กรรมวิธีทางความร้อนของเหล็กกล้า Heat Treatment of steel การปรับปรุงคุณสมบัติของเหล็กกล้าโดยการใช้กรรมวิธีทางความร้อนได้แก่ การอบอ่อน (Annealing) การอบปกติ (Normalizing) การชุบแข็ง (Hardening) การอบคืนตัว (Martempering) และการชุบผิวแข็ง (Surface Hardening) ในที่นี้เราขอกล่าวถึงการ Normalizing การทำ Normalizing เป็นกรรมวิธีที่ใช้ทำกับงานสร้างชิ้นส่วนเครื่องจักรกลโดยทั่วไปไม่ว่าจะ เป็นงานที่ผ่านการขึ้นรูปร้อน เช่น การรีด

Read More

1 2 3 6