ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่/โรงงานบริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)เลขที่ 199/9 หมู่ 4 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากดอำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290โทร. 02-815-6400-9 โทรสาร 02-815-6427-29

Read More