Weight Calculation Formula

สาระน่ารู้เกี่ยวกับเหล็ก สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กแผ่น สูตรคำนวณ คือความหนา (เมตร) * กว้าง (เมตร) * ยาว (เมตร) * 7.85ผลลัพธ์ที่ได้เป็น หน่วยตัน โดยทำสูตรคำนวณให้ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะใช้หน่วยในการคำนวณเป็นหน่วยอะไรใน 4 หน่วยนี้ (เป็นสกอร์บาร์เพื่อเลือกหน่วยคำนวณ) โดยทุกค่าในการคำนวณต้อง แปลงไปเป็น เมตร สำหรับผลลัพธ์ ให้ลูกค้าเลือกได้เช่นกันวาอยากได้ผลลัพธ์เป็น หน่วยอะไรใน 2

Read More