แอลพีเอ็น   ข่าวสารและกิจกรรม
ผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่น และชนิดม้วน ให้ความสำคัญในการผลิต สินค้าที่มีคุณภาพ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อพนักงานผู้เกี่ยวข้อง สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยนำเอาระบบบริหารคุณภาพระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย มาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนิน ธุรกิจ  
พิธีทำบุญทิ้งกระจาด
พิธีทำบุญทิ้งกระจาด
more
-------------------------------------
งานเดิน-วิ่ง การกุศลสมทบทุนมูลนิธิกระจกเงา
งานเดิน-วิ่ง การกุศลสมทบทุนมูลนิธิกระจกเงา
more
-------------------------------------
Copyright 2005 LPN Plate Mill Public Co.,Ltd. All Rights Reserved. | Sitemap