เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของ แอล พี เอ็น เพลทมิล มีขนาดหน้ากว้างตั้งแต่ 4 – 8 ฟุต และมี ความหนาตั้งแต่ 3 – 25 มิลลิเมตร โดยบริษัทฯได้สั่งนำเข้าวัตถุดิบเหล็ก-แท่งแบน (Slab) จากแหล่งเหล็กคุณภาพในต่างประเทศ โดยเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ของ แอล พี เอ็น เพลทมิล

Read More

สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กแผ่น

สาระน่ารู้เกี่ยวกับเหล็ก สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กแผ่น สูตรคำนวณ คือความหนา (เมตร) * กว้าง (เมตร) * ยาว (เมตร) * 7.85ผลลัพธ์ที่ได้เป็น หน่วยตัน โดยทำสูตรคำนวณให้ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะใช้หน่วยในการคำนวณเป็นหน่วยอะไรใน 4 หน่วยนี้ (เป็นสกอร์บาร์เพื่อเลือกหน่วยคำนวณ) โดยทุกค่าในการคำนวณต้อง แปลงไปเป็น เมตร สำหรับผลลัพธ์ ให้ลูกค้าเลือกได้เช่นกันวาอยากได้ผลลัพธ์เป็น หน่วยอะไรใน 2

Read More