เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของ แอล พี เอ็น เพลทมิล มีขนาดหน้ากว้างตั้งแต่ 4 – 8 ฟุต และมี ความหนาตั้งแต่ 3 – 25 มิลลิเมตร โดยบริษัทฯได้สั่งนำเข้าวัตถุดิบเหล็ก-แท่งแบน (Slab) จากแหล่งเหล็กคุณภาพในต่างประเทศ โดยเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ของ แอล พี เอ็น เพลทมิล ที่ได้จะมีผิวหน้าเรียบสม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่นเหมาะสำหรับการนำไปใช้ในอุตสาหกรรม ก่อสร้าง อุตสาหกรรมเครื่องจักร อุตสาหกรรม- การผลิต และอุตสาหกรรมผลิตท่อเหล็ก

วัตถุดิบเหล็กแท่งแบน (SLAB) จะถูกป้อนเข้าเตาอบ (REHEAT FURNACE) จนได้อุณหภูมิ ประมาณ 1200 – 1250 ˚c ก็จะถูกนำออกมาฉีดน้ำแรงดันสูง เพื่อกำจัดเหล็กออกไซค์ที่ผิว เหล็ก จากนั้นจะถูกลำเลียงมายังแท่นรีด (4Hi Reversing Mill) เพื่อทำการรีดกลับไปกลับมา เพื่อลดขนาด ด้วยการควบคุมของระบบ Hydraulic Automatic Gauge Control (HAGC) และ X-Ray Gauge Systemในระหว่างที่รีด ลดขนาดเหล็กแผ่นจะยาวขึ้นเรื่อย ๆ และจะถูกม้วนใน เตาม้วน (Coiling Furnace) เพื่อรักษาอุณหภูมิของเหล็กแผ่นขณะรีดให้เหมาะสมต่อการรีด

หลังจากนั้นจะผ่านเข้าสู่กระบวนการเร่งการเย็นตัวโดยใช้น้ำ เพื่อให้ได้คุณสมบัติเชิงกลที่ เหมาะสม จากนั้นจะมีการตรวจสอบคุณภาพเหล็กแผ่นเชิงกายภาพ เช่น ขนาดความเรียบ สภาพผิวเป็นต้น แล้วจึงถูกส่งเข้าไปม้วนที่เครื่องม้วน (Upcoiler) ทำการรัดม้วน และทำ Marking ก็จะได้เหล็กม้วนสำเร็จรูป พร้อมส่งให้ลูกค้าต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *